EP.25 Forex เหนือเมฆ Ichimoku Cloud + Parabolic sar System

✅Ichimoku Cloud คืออะไร ??? 
✅Parabolic Sar คืออะไร ??? 
✅Ichimoku Cloud + Parabolic sar System วิธีการทำกำไร ??? 

ผมจะเล่าให้ฟัง ... 
Ichimoku Cloud คืออะไร ??? 


เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกคิดค้นโดย คุณ Goichi Hosoda นักข่าวรายงานการเคลื่อน ไหวของราคาตลาดข้าวของญี่ปุ่นในช่วงปี 1940 แนวคิดการสร้างอินดิเคเตอร์ตัวนี้ คือ การมองเพียงครั้งเดียว (One Glace) ซึ่งเป็น ความหมายของคำว่า Ichimoku นั่นเองครับผม ส่วนสูตรคำนวณสามารถ Search หาได้จาก website ต่างๆ ได้เลยครับ 

ผมจะเน้นอธิบายหลักการทำงานอย่างง่ายแล้วกันครับ 


เมฆหมอก (Cloud) หรือ Kumo เป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างเส้น Span A และ Span B ซึ่งนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ คือ สะดวกในการดูเพียงครั้งเดียว (One Glace) โดยหากราคาวิ่งอยู่ใต้กลุ่มเมฆ Bias ว่าเป็น Downtrend ตรงกันข้าม หากราคาวิ่งอยู่เหนือกลุ่มเมฆ Bias ว่าเป็น Uptrend และ สำคัญคือ หากราคาวิ่งอยู่ในกลุ่มเมฆ Bias ว่ากราฟ ณ ตอนนั้น มีแนวโน้ม Sideway 

ส่วน "ความหนา" ของก้อนเมฆ แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ถ้าขนาดของเมฆหนาแปลว่าแนวโน้มทิศทางนั้นมีความแข็งแกร่ง

Parabolic Sar คืออะไร ???

เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาโดย คุณ Welles Wilder ตีพิมพ์ ในบทความ "New Concepts in Technical Trading Systems" หลักการพิจารณาการเคลื่อนที่ของราคา ตามแนวโน้มต่างๆ พิจารณาการเพิ่มหรือลดของราคาเทียบกับจุดอ้างอิงก่อนหน้า สูตรคำนวณสามารถ Search หาได้จาก website ต่างๆ ได้เลยครับ

 

 หลักการนำไปใช้ คือ หากตัว "จุดไข่ปลา" ของ Parabolic sar อยู่ด้านล่างของราคา เราจะมอง bias กราฟ เป็น แนวโน้ม ขาขึ้น ตรงกันข้าม หาก "จุดไข่ปลา" ของ Parabolic sar อยู่ด้านบนของราคา เราจะมอง bias กราฟ เป็น แนวโน้ม ขาลง ตามลำดับ 

STEP#1  รอกราฟขึ้นเหนือเมฆ / ต่ำกว่าเมฆ 

 

จากภาพ จะเห็นได้ว่ามีกราฟที่เกิดลอยขึ้นเหนือเมฆเป็นแท่งแรก เราจับตาดูแท่งนั้นเป็น แท่ง Setup พร้อมกับ Bias แนวโน้มหลังจากนั้นว่าเป็น "ขาขึ้น"

 

STEP#2  Confirm ซ้ำอีกครั้งด้วยเงื่อนไข Parabolic sar 

 


Set ตัว Parabolic sar ขึ้นมาโดยตั้งค่า Step 0.01 Max 0.2 โดยค่านี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ตายตัวครับ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม Timeframe และ สินค้าที่คุณเทรด ต้องทำการบ้านเพื่อปรับจูนค่าที่เหมาะสม 

 

 
ตามภาพด้านบน นอกจากมีแท่ง Setup ที่เกิดกราฟมีการลอยขึ้นมา "เหนือเมฆ" แล้ว ยังไม่พอ จะต้องมีการ Double confirm ด้วยการที่ Parabolic sar จะต้องแสดงทิศทางของการกลับตัวขึ้น นั่นคือ ตัวจุดไข่ปลา จะต้องอยู่ด้านล่างของแท่งราคาด้วย จึงจะเป็นแท่ง Setup ที่สมบูรณ์ 

STEP#3 เข้าออเดอร์พร้อมตั้ง Stoploss 


ตั้ง Buy stop ที่แท่ง Set up และ Stoploss ที่ Low ของแท่งก่อนหน้า Setup พร้อมคำนวณความเสี่ยง 1-2% ของพอร์ทต่อการเข้าเทรด 1 ครั้ง 

STEP#4 หาจุดออกโดยใช้ Parabolic sar 

 

จุดออกจะใช้การเลื่อน Stoploss ตามจุดไข่ปลา ของ Parabolic sar ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเมื่อมีราคามาชนก็ถือเป็นอันจบการเทรดในรอบนั้นๆ 

 

ตัวอย่างการเทรดในช่วง Sideway และ การเทรด "ขาลง" ติดตามได้จาก Clip ด้านบนเลยครับ 

Visitors: 18,397